Закон України «Про віртуальні активи»

Цей Закон застосовується до правовідносин, що виникають у зв’язку із обігом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері віртуальних активів.